Lid worden

Waarom lid worden van de winkeliersvereniging (WCH)

  • De WCH behartigt de belangen van haar leden
  • De WCH organiseert een veelheid aan activiteiten om (nog) meer bezoekers te trekken
  • De WCH is het meest relevante netwerk voor winkeliers in het centrum van Heemstede

De winkeliersvereniging winkelCentrum Heemstede Binnenweg/Raadhuisstraat (WCH) bestaat al meer dan een kwart eeuw en heeft meer dan honderd leden.

Belangen behartigen

De WCH spreekt met instanties en belangenverenigingen en draagt op die manier bij aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat. De WCH is gesprekspartner voor instanties als gemeente, Kamer van Koophandel, MKB-Nederland, etc. De afgelopen jaren is de WCH actief betrokken geweest bij de renovatieplannen van de Binnenweg. Er zijn vele honderden uren gaan zitten in overleg met de klankbordgroep en verkeersadviesbureau’s, de brancheringscommissie, de welstandscommissie, politieke partijen, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren. De winkeliersvereniging is nauw betrokken bij de plannen en bij de uitvoering van de renovatie. Bomen hebben in de onderhandelingen een andere plek gekregen, we hebben bemiddeld rond het plaatsen van anti-inbraakpaaltjes, we hebben gepleit voor een mooi terras op het brede middengedeelte, we helpen u aan elektriciteit tijdens activiteiten, etc.

Faciliteiten

De WCH zorgt ervoor dat het winkelgebied ieder jaar is voorzien van feestverlichting. De vereniging heeft in 2011 zorg gedragen voor de aanschaf van de nieuwe feestverlichting, zodat de sfeer in de donkere maanden van het jaar de kooplust in ons winkelcentrum verhogen. De aanschaf, het aanbrengen en opslaan van de armaturen, het onderhoud en de energierekening van de verlichting zijn taken die WCH voor u op zich neemt.

Evenementen

De WCH organiseert een veelheid aan evenementen: jaarmarkt, kerstmarkt, het Pietenpakhuis, etc. Bovendien zijn er promotionele activiteiten en tipt de WCH journalisten als de Binnenweg of Raadhuisstraat iets te vertellen heeft aan de buitenwereld. Natuurlijk plaatst de WCH advertenties om aandacht te krijgen voor onze winkels, etc. De WCH organiseert ontmoetingen voor de leden, bijvoorbeeld na afloop van de ledenvergadering en soms in het najaar. Zo kunt u collega-ondernemers ontmoeten en met die contacten uw voordeel doen.

Kortom, blijf niet aan de kant staan: Word lid van de vereniging!

Ondergetekende, die lid wenst te worden van Winkelcentrum Heemstede, verklaart kennis te hebben van de statuten van de vereniging en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede om:
*automatisch af te schrijven van onderstaand rekeningnummer. De eerste zes maanden betaalt u de helft van de maandcontributie Indien u niet akkoord gaat met een incasso-overschrijving kunt u uw bank schriftelijk opdracht geven het geïncasseerde bedrag binnen dertig kalenderdagen terug te vorderen.

Vul hieronder uw gegevens in.
Vul hieronder uw openingstijden in (van – tot):

Heb je deze berichten al gezien?

Bedankt!

Langs deze weg willen wij alle bezoekers van ons winkelcentrum