Heemstede op 2 in Elseviers Top 50

Jaarlijks onderzoekt Elsevier wat de beste gemeenten van Nederland zijn om in te wonen.
Dit jaar is Heemstede gestegen van de derde naar de tweede plaats!

Beoordelingscriteria zijn o.a.:
Aanbod van scholen, ziekenhuizen en horeca, aantrekkelijke bebouwing, natuur en schone lucht en … de nabijheid en verscheidenheid van winkels.

Wij zijn reuze trots dat we van de derde naar de tweede plaats zijn gestegen!

Heb je deze berichten al gezien?