Start stemming BIZ Heemstede centrum: samen sterker de toekomst tegemoet!

Na ruim een jaar voorbereiding en meerdere bijeenkomsten met de ondernemers van de winkelstraat, is de tijd rijp voor een gezamenlijke aanpak via een BIZ Heemstede centrum. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarin alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied. Van 6 april tot en met 30 april is de draagvlakmeting (stemming) voor alle ondernemers uit het centrum om voor of tegen de BIZ Heemstede centrum te stemmen. Op 6 april start de stemming met een inloopbijeenkomst van 16-20 uur in het gemeentehuis waar ondernemers direct hun stem kunnen uitbrengen.

Het oprichtingsbestuur van BIZ Heemstede Centrum heeft het initiatief genomen om de samenwerking voor het centrum van Heemstede te versterken. Gezamenlijk willen ze de omgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken. Dit kan echter alleen als zij met zoveel mogelijk ondernemers onderling, gemeente, pandeigenaren en bewoners samenwerken en er een structureel budget beschikbaar is.

Samenwerken aan een aantrekkelijker en bekender Heemstede centrum

Het doel van de BIZ Heemstede centrum is het vergroten van de gezamenlijke slagkracht van ondernemers, sterke gesprekspartner zijn richting gemeente en vastgoedeigenaren, het verbeteren van de uitstraling openbare ruimte met de gemeente en pandeigenaren, en niet onbelangrijk het vergroten van het aantal bezoekers en de bezoekduur door promotie van Heemstede centrum en daarbij het creëren van inkomsten voor collectieve activiteiten. Door een gezamenlijke investering is het bijvoorbeeld mogelijk om de marketing en promotie professioneel in te richten en zo nog meer klanten en gasten naar het centrum te trekken. Daarnaast kan een aan te stellen centrummanager een belangrijke rol spelen in de coördinatie en uitvoering van activiteiten. Hiermee ontstaat een actieve en professionele organisatie gerund door en voor ondernemers waarbij iedereen meedoet en mee investeert. Met een BIZ investeren ondernemers samen 5 jaar lang in het aantrekkelijker, bekender, succesvoller en veiliger maken van het centrum.

Start stemming met inloopbijeenkomst op 6 april 16-20 uur in gemeentehuis

Het oprichtingsbestuur BIZ Heemstede centrum heeft samen met de ambassadeurs, de groep actieve ondernemers in dit proces, de ondernemers in de winkelstraat persoonlijk geïnformeerd over de wensen om gezamenlijk te gaan samenwerken. Vanaf 6 april kan er gestemd worden en de sluiting is op 30 april. Op 6 april start de stemming met een inloopbijeenkomst van 16-20 uur in het gemeentehuis waar ondernemers direct hun stem kunnen uitbrengen. Bij voldoende draagvlak onder ondernemers – 67% van de stemmers is vóór de BIZ – treedt de BIZ met terugwerkende kracht per 1-1-2021 in werking en dragen alle ondernemers bij aan de plannen die de BIZ voor het gebied heeft. Op 3 mei wordt de uitslag bekendgemaakt.

De provincie Noord-Holland, gemeente Heemstede en WinkelCentrum Heemstede (WCH) financieren het gehele traject. Bij voldoende draagvlak voor de BIZ Heemstede centrum houdt WCH op te bestaan.

Heb je deze berichten al gezien?