Samen gaan we sterker verder!

De oprichting van BIZ Heemstede centrum is een feit! Ondernemers uit Heemstede centrum hebben hier vol overtuiging voor gekozen. Dit blijkt uit de uitslag van de draagvlakmeting die van 6 april tot en met 30 april is gehouden onder ondernemers uit het centrum van Heemstede. 77% van de ondernemers die een stem hebben uitgebracht, was voor de BIZ. In totaal stemde 70% van de ondernemers. Ondernemers uit het centrum kiezen voor een sterkere samenwerking en een gezamenlijke aanpak via een BIZ.

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarin alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied. Met de totstandkoming van BIZ Heemstede centrum is er structureel budget beschikbaar om samen sterker uit de crisis te komen doordat iedereen mee-investeert. Natuurlijk is het voor veel ondernemers een moeilijke tijd. Juist nu is het belangrijk om samen de schouders te zetten onder het herstel en met de BIZ Heemstede centrum plannen te maken voor de tweede helft van het jaar.

Uitslag draagvlakmeting

Er is voldoende draagvlak voor een BIZ wanneer 67% van de stemmers vóór de BIZ stemt. Een ruime meerderheid van alle stemgerechtigden en daarbinnen eveneens een ruime meerderheid van de vóórstemmers en de WOZ-waardevertegenwoordigers heeft ‘ja’ tegen de BIZ gezegd. De cijfers:

Aantal stemgerechtigden: 209
Stemmen nodig: 105
Aantal ontvangen stemmen: 146
Aantal voor-stemmen behaald: 112
De BIZ treedt met terugwerkende kracht per 1-1-2021 in werking.

Samenwerken aan een aantrekkelijker en bekender Heemstede centrum

Het doel van de BIZ Heemstede centrum is het vergroten van de gezamenlijke slagkracht van ondernemers, sterke gesprekspartner zijn richting gemeente en vastgoedeigenaren, het verbeteren van de uitstraling openbare ruimte met de gemeente en pandeigenaren, en niet onbelangrijk het vergroten van het aantal bezoekers en de bezoekduur door promotie van Heemstede centrum en daarbij het creëren van inkomsten voor collectieve activiteiten. De ondernemers willen gezamenlijk de omgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken.

Rogier Heijn, voorzitter BIZ Heemstede centrum: “Ik ben ontzettend trots op ons centrum en op mijn collega-ondernemers. Zeker de ambassadeurs die afgelopen weken een fantastische campagne hebben gevoerd. Voor de korte termijn ligt de focus nu op het maken van een jaarplan 2021 zodat we snel aan de slag kunnen gaan. We willen bijvoorbeeld een centrummanager gaan aanstellen, de marketing en promotie professioneel inrichten en minimaal één nieuw bestuurslid aantrekken. Input voor het jaarplan is meer dan welkom!”

Wethouder Economie, Nicole Mulder, is blij met de uitslag: “De afgelopen tijd is er door de ondernemers niet alleen enorm hard gewerkt om de corona crisis het hoofd te bieden, maar zijn ze er bovendien in geslaagd om gezamenlijk gericht te blijven op de toekomst van hun bedrijven en het winkelgebied. Het is echt fantastisch dat de ondernemers van de Raadhuisstraat en de Binnenweg nu de handen ineen slaan en samen met de gemeente investeren om dit mooie winkelgebied in het centrum van Heemstede, dat ook een sterke uitstraling heeft naar de regio, voor de toekomst goed bereikbaar en aantrekkelijk te houden!”

Financiering BIZ-traject

De provincie Noord-Holland, gemeente Heemstede en de winkeliersvereniging WinkelCentrum Heemstede (WCH) financieren het gehele traject. Nu er voldoende draagvlak is voor de BIZ Heemstede centrum houdt WCH op te bestaan en bouwen we met àlle ondernemers verder aan een toekomstbestendig Centrum van Heemstede!

Heb je deze berichten al gezien?