Winkeliers vereniging maakt plaats voor BIZ Heemstede Centrum

Nog een keer kwam het bestuur van de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede op 2 november 2021 bij elkaar. En nog een keer was er een afsluitende Algemene Ledenvergadering van de winkeliersvereniging. Na 38 jaar kwam er zo een einde aan de winkeliersvereniging en worden de werkzaamheden en activiteiten voortaan uitgevoerd onder de vlag van het nieuwe BIZ Centrum Heemstede. Er was een grote opkomst in Restaurant de Heerlijkheid.

Eerst werden de ereleden Jaap Ooteman en Rob van der Wel, die beiden aan de wieg stonden van de winkeliersvereniging, bedankt voor hun jarenlange inzet door Willem van Dam, het langst zittende bestuurslid. Ook na hun actieve bestuursperiode kon de winkeliersvereniging altijd rekenen op de enthousiaste ondersteuning door de ereleden.

Het aftredende bestuur van de vereniging bestond uit Rogier Heijn, Willem van Dam, Niels van der Meije, Hilde Slagter, Erna Van Limburg, Enno Aerts en Alex Miezenbeek.

BIZ bijeenkomst

Aansluitend aan de ledenvergadering van de Winkeliersvereniging werd de eerste bijeenkomst van de BIZ Heemstede centrum gehouden. Het oprichtingsbestuur van BIZ Heemstede Centrum bestaat uit Rogier Heijn, Willem van Dam, Niels van der Mije en Hilde Slagter. Voorzitter Rogier Heijn geeft aan dat het wenselijk is dat ieder jaar een bestuurslid aftreedt om zo plaats te maken voor een nieuw bestuurslid.

Willem van Dam is de eerste die zijn stoel beschikbaar stelt. Hij treedt af na 21(!) jaar bestuurslid te zijn geweest van de Winkeliersvereniging en een jaar bestuurslid van de BIZ Heemstede centrum. Hij werd met luid applaus bedankt door de vergadering! Willem heeft zich steeds onvermoeibaar ingezet voor de straat. Zo was hij 18 jaar lang marktmeester van Jaarmarkt.

BIZ Heemstede: plannen voor de toekomst

De BIZ deelnemers maakten kennis met Bas de Jong de nieuwe centrummanager en met Anouk Kits van het bureau MCIS Agency marketing & communicatie. Met de aanstelling van deze beide professionals wordt de belofte van professionalisering van de samenwerking, communicatie en marketing waargemaakt. Beiden hielden een enthousiast betoog over hun plannen.

Tenslotte herhaalde Janneke den Ouden van Stadt & Co nogmaals de doelen van de BIZ en peilde de belangrijkste aandachtspunten onder de aanwezigen. Uit een snelle digitale enquête bleek dat de aanwezige ondernemers het meeste belang hechtten aan de ontwikkeling van aansprekende en vernieuwende evenementen, groei van de sociale media en een “koop lokaal”-campagne.

Zo werd het een dynamische avond met vele ideeën en met een positieve verwachting voor de toekomst! En nu de handen uit de mouwen!

Heb je deze berichten al gezien?